Gigtsmerter, migræne

#93
Diagnose/prognose:
Gigtsmerter, vidste ikke hvornår hun kunne gå, migræne med synsforstyrrelser og opkastninger
Status nu: Færre smerter, mindre medicinforbrug
Navn/køn: Kvinde
Alder: Voksen (behandlet i 2004)
Behandlingsmetoder: Tankefeltterapi
Antal behandlinger: 3 + selvbehandling
Lidelsens varighed: 10 år

Jeg har været til TFT-behandling 3 gange, og i denne periode har jeg fået det bedre. Jeg var lidt skeptisk med hensyn til virkningen af TFT til at starte med, men det har overrasket mig, hvor meget de værktøjer man får kan udrette. Jeg har i ca. 10 år døjet med en dårlig ryg, og derfor haft mange smerter. Det har derfor betydet, at jeg aldrig vidste, hvornår jeg kunne gå eller ikke.
Desuden har jeg det sidste års tid døjet med migræne af en sådan karakter, at det var med synsforstyrrelser og opkastninger i 1 døgn. Disse smerter lå omkring 10 på en skala fra 1-10.

Ved hver behandling har jeg fortalt hvordan mine gigtsmerter i ryggen har været, hvor de mange gange har været omkring 8 og efter endt behandling har været nede omkring 2-3, og nogle gange har de været helt væk. Hver gang jeg har fået ondt, har jeg ikke ladet kroppen bestemme hvor meget og hvad jeg kunne lave, i stedet har jeg brugt nogle af de værktøjer, som terapeuten har givet mig til at behandle mig selv. Min frustration over ikke altid at kunne bestemme over min egen krop, har vi også behandlet på samme måde, og igen med samme gode resultat. Mit medicinforbrug har jeg også droslet meget ned. Derfor kan jeg varmt anbefale TFT som en supplerende behandlingsgren, hvis man gerne selv vil være med til at bestemme over sine smerter og sin krop.

Med venlig hilsen
Lena Sørensen

Denne historie er venligst udlånt af www.tankefeltterapi.info