Politik

1. Hovedmål: At udbrede kendskabet til helbredelse vha. alternativ og komplementær medicin samt alternative behandlingsmetoder. – Grunden hertil er et inderligt ønske om, at flere mennesker bliver helbredte for deres lidelser, og får en inspirerende viden om, hvordan andre i samme situation er blevet helbredte.

2. Vi er et uafhængigt patientkartotek. Vi er ikke i lommen på nogen og/eller har økonomisk egeninteresse i at fremme specifikke brancher eller historier.

3. Vi efterstræber at sørge for, at historierne vi bringer, er seriøse og så korrekte som muligt. Vi tager dog ikke ansvar for om vores historiegivere (behandlere eller patienter) bevidst eller ubevidst har sagt/skrevet noget ukorrekt.

4. Ej heller kan vi tage ansvar for, at en metode, der har virket for nogen, måske ikke virker for andre. Vores patientkartotek er tænkt som en inspiration.