Vision

Visionen er at skabe et omfattende og seriøst kartotek over sande og brugbare helbredelseshistorier med mennesker, der er blevet kureret, delvist kureret eller lindret ifb. alvorlige og mindre alvorlige lidelser, primært ved hjælp af alternative behandlingsmetoder. Og også mennesker, der er helbredt ved hjælp af en kombination af alternative metoder og behandling fra det traditionelle sundhedssystem. Der findes utroligt mange gode og mirakuløse helbredelseshistorier her i landet, ja i hele verden. De ligger dog spredt rundt omkring og manglede et samlingssted – det har de nu!

Vi ønsker at samle historierne for at glæde og inspirere andre mennesker, der selv har samme lidelser, og mennesker i almindelighed. Vi er selv blevet inspirerede af de mange gode historier vi har hørt, og synes derfor at, det skulle være muligt og nemt tilgængeligt for alle også at læse om dem.

Kontinuerlig udvidelse af vores patientkartotek er målet, så flere vil kunne finde ligesindede med samme lidelse i vores helbredelseshistorier.

Vores holdning er bestemt ikke, at den alternative verden er det eneste rigtige. Traditionel medicin og behandling er meget værdifuld. Vi siger blot, at mange beretter om gode oplevelser med den alternative verden, og vi mener derfor at disse beretninger også er vigtige og værd at fortælle, ligesåvel som vi hører om de traditionelle metoder.